طرح حمایتی صدا و سیما از تولید داخلی

طرح حمایتی صدا و سیما از تولید داخلی

طرح حمایتی صدا و سیما از تولید داخلی

طرح حمایتی صدا و سیما از تولید داخلی، ماده 16 ضوابط اداره کل بازرگانی صدا و سیما در سال 1401

تسهیلات تشویقی حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار گروه سوم که بیش از 51 %سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است

صاحبان کالا گروه سوم که تولید کننده محصول نهايی برای مصرف کننده نهايی هستند درصورتیکه طی سال 1400 (سال پايه) حداکثر تا سقف 260 میلیارد ريال به کارکنان خود دستمزد و يا حقوق و مزايا پرداخت نموده باشند با ارائه فهرست مورد تأيید

ريال از تعرفه به نرخ صفرريال %100 رايگان استفاده نمايند.

تبصره 91 :آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده 16 که در سال 1400 از تسهیلات تشويقی استفاده نموده اند، با رعایت

این طرح در حالی در شبکه‌های تلویزیون اطلاع‌رسانی می‌شود که شبکه «ایران کالا» از اوایل اسفند ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و اکنون حدود چند ماه است که فعالیت دارد و آگهی های صاحبان مشاغل و کارخانه ها به صورت رایگان در این شبکه روی آنتن می رود.

به دلیل کم مخاطب بودن شبکه ایران کالا باشد و اینکه این شبکه هنوز جای خود را میان مخاطبان باز نکرده است.

همچنین این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای معرفی و تبلیغ شبکه «ایران کالا» باشد.

 

گون آی
گون آی

گون آی

کانون تبلیغاتی

دریافت مشاوره رایگان
ارسال پیام