طراحی گرافیکی

امروزه در دنیای تجارت یکی از عوامل مهم موفقیت کسب و کارها در حوزه تبلیغات و بازاریابی ارتباطات بصری آن مجموعه با مخاطبان هدف خود می باشد. تمام المانهای بصری برند اعم از بسته بندی ، لوگو ، کاتالوگ و….  در تصویر ذهنی مخاطبان از برند نقش دارند. به همین دلیل شرکتها باید قبل از شروع به تبلیغات و بازاریابی هویت بصری خود را با توجه به خصوصیات بازار هدف طراحی کنند.

واحد گرافیک کانون تبلیغاتی گون آی سعی دارد با خلق هویت بصری خلاقانه به جایگاه یابی برندها در بازار هدف کمک کند.

دریافت مشاوره رایگان
ارسال پیام